groeten 3

Bedrijvigheid die past bij onze dorpen

GroenLinks ziet graag dat de gemeente zich richt op enkele specifieke bedrijfssectoren, gerelateerd aan gezondheid, recreatie, duurzaamheid en kringlooplandbouw...

Lees meer
roadshow

Burgers op tijd bij plannen betrekken

Het betrekken van inwoners bij grote ontwikkelingen in onze gemeente begint bij goed en op tijd informeren.

Lees meer
gemeentekaart

De bestuurlijke toekomst van Heeze-Leende

Intensiever samenwerken met buurgemeenten is nodig om de opgaven die op de gemeente afkomen goed te kunnen blijven uitvoeren.

Lees meer
fietsstraat-tilbury

Duurzame mobiliteit en verkeer

Wij willen in het verkeer meer ruimte voor de fiets.

Lees meer
warmtebeeld

Een eerlijke energietransitie

GroenLinks wil dat de energietransitie rechtvaardig gebeurt, met een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten.

Lees meer
zorgfoto

Een sociale, zorgzame gemeente

De gemeente moet garanderen dat basisvoorzieningen voldoen aan de behoeften van jongeren, ouderen, statushouders, arbeidsmigranten en kwetsbare inwoners.

Lees meer
houtwal

Gezond leven in een schoon milieu

Schone lucht, schoon water en een schone bodem vormen de basis voor onze gezondheid. De

Lees meer
gemeentehuis

Hoe onze gemeente wordt bestuurd

GroenLinks wil verbetering aanbrengen in hoe raad, college en ambtenaren onze inwoners tegemoet treden. We merken dat er een breed wantrouwen heerst richting de...

Lees meer
gemeentehuistuin-bomen

Klimaatbestendige inrichting van onze leefomgeving

Naast de CO2-reductie die nodig is om klimaatverandering tegen te gaan, zullen we ons ook moeten aanpassen aan de gevolgen ervan binnen onze gemeente...

Lees meer
kermis

Levendige dorpen

Voor de leefbaarheid van onze dorpen en ons welzijn is het noodzakelijk dat ze blijven bruisen van activiteit.

Lees meer
bentheimers

Natuur en landbouw in balans brengen

De stikstof- en klimaatcrises maken duidelijk dat overheden het voortouw zullen moeten nemen om het tij te keren.

Lees meer
huis

Wonen is een grondrecht

Ook Heeze-Leende zal creatiever moeten worden om aan het groeiende tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen het hoofd te bieden.

Lees meer